ТехноЕкспертКонтрол

Прегледи по ADR

Необходими документи за

извършване на преглед по ADR

- Свидетелство за регистрация – част І (при липса на оригинала, може и четливо копие на същия) - Валидна застраховка “Гражданска отговорност” - Платен данък превозно средство - Удостоверение за годност за превоз на определени опасни товари – оригинал - Протоколи от предишни проверки по ADR (8а; 8б) - Удостоверение от Производителя или от упълномощено от него лице, че превозното средство е годно за превоз на опасни товари и какви - Типово одобрение на превозните средства - При промяна в конструкцията на ППС – протокол за извършената промяна За МПС - Удостоверение за проверка на Тахографа и Устройството за ограничаване на скоростта За Цистерни - Досие на цистерната съгл. ADR - Удостоверение, че отговаря на Правило 111, Правило 105 и Правило 13 серия поправки 6
НАЧАЛО ЗА НАС УСЛУГИ КОНТАКТИ
© 2014 Всички права запазени.
НАШИЯТ ЕКИП Цветомир Марков Даниела Къдрева
КОНТАКТИ тел.: 02/963 13 30 моб.: 0899 550 660 e-mail: technoexpert.control@gmail.com